Výpočty pro tepelná čerpadla


1. Návrh délky vrtu

2. Hodnocení tepelné odezvy (Thermal response test)

3. Návrh parametrů udržitelného provozu TČ

4. Stanovení ochranného pásma TČ